Encontrar: Categoría: Localidad: Radio de:

Palabras clave / Actividad / Marca

Seleccione categoría o deje en blanco

Localidad o Código Postal

Kms

CLASES DE YOGA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

CLASES DE YOGA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

  • 0 Stars.

O obxetivo do ioga, esta en función dos intereses do practicante. O ioga chegan persoas con expectativas distintas.
Para uns convertese no medio de obter relaxación, descanso, i equilibrio.
Para outros e a forma de desenrrolar a sua mente e aumentar a sua capacidade de concentración.
Moitos acheganse o ioga buscando a forma de coñecerse a si mesmos e aproveitar mellor o seu potencial.
Para as persoas enfermas, escomenza sendo unha terapia complementaria.
En moitos casos o ioga convertese na via cara un coñecemento superior e a realización persoal.
O obxetivo marcao o propio practicante e o ioga nunca pide creer en nada, salvo no que un experimenta por si mesmo.

Teléfono: 650377718

Web: www.yogaensantiago.com

Dirección:
Santiago de Compostela, La Coruña
España

Otras categorías:
 Medicina, Salud y Belleza » Meditación


esmiguia, Guía y directorio de empresas, servicios y profesionales en España. Copyright © 2016, Todos los derechos reservados.